1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์กรองสำหรับบ้าน Filtrete
  3. การรับประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การลงทะเบียนการรับประกัน

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศ 3M Filtrete™

หากต้องการการรับประกันฟรี 1 ปี กรุณาลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อกรอกแบบฟอร์มและคุณต้องเก็บหลักฐานการซื้อ/รับไว้

ในกรณีที่หลักฐานการซื้อ/ใบเสร็จรับเงินไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในการลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์จะถือเป็นโมฆะ

  • All fields are required unless indicated optional  •   

  •   

  •   

  •  
  • Submit

Thank You

Your form was submitted successfully!

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...